Т: Технички алати

У информатичком добу, преводилачке услуге су готово неодвојиве од преводилачке технологије, а преводилачка технологија је постала кључна конкурентност пружалаца језичких услуга.У систему осигурања квалитета ВДТП компаније ТалкингЦхина, поред истицања „људи“ (преводилац), такође придаје велики значај употреби техничких алата за побољшање ефикасности у управљању токовима посла, континуирано акумулирање језичких средстава као што су преводилачка меморија и терминологија, и на истовремено побољшавају квалитет и одржавају стабилност квалитета.

Технички алати